การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ถ.เลี่ยงเมือง 1 ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel.033-599461 Fax.033-599409

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เข้าชม 99650 ครั้ง
Powered by Dr.Aphiwat Kansriwieng [เข้าสู่ระบบ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ถ.เลี่ยงเมือง 1 ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel.033-599461 Fax.033-599409